کاربر گرامی، برای خواندن این آموزش نیاز به نام‌نویسی و یا ورود به بخش دانش‌آموزان دارید.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

دانش فضایی واژه‌ای است درباره آن دسته از کاوش‌های فضایی که با موشک‌ها، ماهواره‌ها، فضاپیماهای باسرنشین و بی‌سرنشین انجام می‌شوند.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

این دانش درباره بررسی همه چیز در فرای سیاره ما است. از لایه‌های میانی اتمسفر در ۵۶ کیلومتری زمین تا پایان جهان، یعنی میلیاردها سال نوری دورتر.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

دانش فضایی و اخترشناسی مرزهای همسان بسیاری دارند. شاید بهتر باشد که اخترشناسی را دانش بررسی اجرام آسمانی و ریشه آنها، حرکات و ترکیبات آنها بدانیم، و دانش فضایی را ابزاری که اخترشناسی را انجام‌شدنی می‌کند.


پیشینه ساخت موشک

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

از آن هنگام که بشر شیفته شگفتی‌های آسمان شب شد همیشه در پی آن بود تا به آن مرزهای دست نیافتنی راهی پیدا کند.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

در آغاز کار اندیشه‌های کسانی همچون «تسیولکوفسکی» (Konstantin E. Tsiolkovsky) و پس از آن «رابرت گادرد» (Robert H. Goddard) راهگشای این آرزوی دست نیافتنی شدند.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

در سال ۱۹۰۳ دانشمند روس «کنستانتین تسیولکوفسکی» مقاله‌ای با نام «کاوش فضا با مواد واکنش پذیر» نوشت. او در نوشته خود روش ساخت موشک سرنشین داری را که با سوخت مایع می‌توانست به فضا فرستاده شود پیشنهاد داد.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

۲۳ سال پس از آن در سال ۱۹۲۶ میلادی، فیزیکدانی آمریکایی «رابرت گادرد» نخستین موشک سوخت مایع را با موفقیت تا ارتفاع ۱۴ متری پرتاب کرد؛ که برای آن زمان جهش خیره کننده‌ای محسوب می‌شد.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

چهار سال پس از آن، «گادرد» موشک دیگری ساخت که تا ارتفاع ۳ کیلومتری بالا رفت و نقطه آغاز ساخت موشک‌های بزرگتر و توانمندتر شد.

145,000