کاربر گرامی، برای خواندن این آموزش نیاز به نام‌نویسی و یا ورود به بخش دانش‌آموزان دارید.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

اورانوس، هفتمین سیاره در منظومه خورشیدی، یک غول بزرگ است که از گاز درست شده است. این گوی بزرگ، دورترین سیاره‌ای است که از روی زمین می‌توان به چشم دید (البته در شرایط بسیار خوب رصدی)

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

پس از ساخت تلسکوپ‌، نخستین سیاره‌ای که ستاره‌شناسان یافتند اورانوس بود. این کار را ستاره‌شناس بریتانیایی، «ویلیام هرشل» (William Herschel)، در سال ۱۷۸۱ با یک تلسکوپ ۶ اینچی انجام داد.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

این سیاره از خورشید به صورت میانگین ۲/۸۷۲/۴۶۰/۰۰۰ کیلومتر دور می‌باشد. پس نور خورشید ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه در راه است تا به این سیاره برسد. جالب است بدانید شعاع منظومه خورشیدی حدود ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه نوری است.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

قطر استوایی اورانوس ۲۵۵۵۹ کیلومتر یعنی بیش از ۴ برابر زمین است. روی این گوی بزرگ پوشیده از ابرهای سبز و آبی رنگ است که پدید آمده از کریستال‌های ریز گاز «متان» (Methane) می‌باشند. این کریستال‌ها بیرون از اتمسفر سیاره، یخ زده‌اند و این نمای زیبا را به اوارنوس داده‌ است.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

در ژرفای این ابرهای آشکار، شاید ابرهای ستبر و فشرده ساخته شده از آب مایع و کریستال‌های یخ آمونیاک نیز باشند. در کانون این سیاره باید هسته‌ای سنگی، کم‌وبیش به اندازه زمین جای گرفته باشد. اگر توجه کنید گفتیم که شاید این موارد باشد، بله درست است، هنوز هیچ کاوشگری بر روی این سیاره فرود نیامده است.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

دانشمندان درباره اینکه، آیا هرگونه زیستی در این سیاره هست یا نه تردید دارند. بیشتر دانسته‌های ما درباره این سیاره پس از پرواز ماهواره ویجر ۲ (Voyager ۲) به دست آمده است. این کاوشگر در ۸۰۰۰۰ کیلومتری از ابرهای روی این سیاره، در سال ۱۹۸۶ گذر کرد و داده‌های بسیار با ارزشی از اورانوس را به زمین فرستاد.


© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

مدار و گردش

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

اورانوس یکی از قشنگ‌ترین سیاره‌های منظوه خورشیدی است.
اورانوس یکی از قشنگ‌ترین سیاره‌های منظوه خورشیدی است.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

سیاره اورانوس ۳۰۶۶۸ روز زمینی (24 ساعت) یک دور به گرد خورشید می‌چرخد که برابر با ۸۴/۰۲۵ سال زمینی است.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

هر روز در سیاره اورانوس برابر با ۱۷ ساعت و ۱۴ و ۲۴ ثانیه می‌باشد، بنابراین یک سال در سیاره اورانوس ۴۲۷۱۸ روز اورانوسی است!!

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

بخش اتمسفر سیاره اورانوس بسیار تندتر می‌چرخد. تندترین بادهای اورانوس که در دو سوم از بخش استوایی تا قطب جنوب آن اندازه گیری شده‌اند با شتاب ۷۲۰ کیلومتر در ساعت می‌وزند! از این رو اتمسفر این منطقه در هر ۱۴ ساعت یک بار گردش وضعی کامل دارد.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

محور گردش فرضی این سیاره به اندازه‌ای انحراف دارد که کم‌وبیش به صفحه منظومه خورشیدی چسبیده است. این انحراف زاویه در بیشتر سیارات بیش از ۳۰ درجه نیست. برای مثال زاویه انحراف محور گردش زمین ۲۳.۵ درجه می‌باشد. اما در اورانوس این زاویه انحراف برابر با ۹۸ درجه است. بسیاری از ستاره‌شناسان بر این باورند که برخورد جرمی به اندازه زمین با اورانوس، در آغاز پیدایش این سیاره به رخ دادن چنین انحراف بزرگی انجامیده است.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

جرم اورانوس ۱۴.۵۳ برابر جرم زمین و یک بیستم جرم بزرگترین سیاره منظومه خورشیدی یعنی هرمز می‌باشد.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

میانگین چگالی اورانوس ۱/۲۷ گرم در هر سانتیمتر مکعب است. این اندازه برابر با ۱/۲۵ چگالی آب می‌باشد.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

نیروی گرانش این سیاره ۹۰% نیروی گرانش زمین است. به این معنا که اگر جسمی در زمین ۱۰۰ گرم وزن داشته باشد در اورانوس ۹۰ گرم وزن خواهد داشت.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

اتمسفر این سیاره آمیخته از ۸۳% هیدروژن، ۱۵% هلیوم، ۲% متان و اندکی اتان و دیگر گازها می‌باشد. فشار اتمسفر در زیر لایه گازهای متان کم‌وبیش ۱۳۰ کیلوپاسکال، نزدیک به ۱/۳ فشار بر روی زمین است.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

ابرهای آشکار اورانوس که به رنگ سبز و آبی ملایم می‌باشند سراسر این سیاره را پوشانده‌اند.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

تصاویری از اورانوس که از کاوشگر «ویجر ۲» (Voyager 2) گرفته و به کمک کامپیوترها پردازش شده‌اند، نوارهای خیلی کمرنگی را در میان ابرها و موازی با استوا نشان می‌دهند. پدیدار شدن این نوارها از گردآمدن ابرهایی است که به دلیل رخنه پرتوی خورشید به درون گازهای متان پدید می‌آید.

145,000