کاربر گرامی، برای خواندن این آموزش نیاز به نام‌نویسی و یا ورود به بخش دانش‌آموزان دارید.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

هرمز بزرگترین و پنجمین سیاره در منظومه خورشیدی است. قطر آن ۱۴۲۹۸۴ کیلومتر، بیش از ۱۱ برابر قطر زمین و حدود یک دهم قطر خورشید است! برای پر کردن حجم این سیاره غول پیکر به بیش از ۱۰۰۰ زمین نیاز است!

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

زمانی که از زمین نگاه می‌کنیم، این سیاره درخشان‌تر از بیشتر ستاره‌ها دیده می‌شود. جالب است بدانید، همواره پس از سیاره ناهید، هرمز دومین جسم درخشان در آسمان شب است.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

از هرمز تا خورشید به صورت میانگین ۷۷۸.۵۷۰.۰۰۰ کیلومتر، یعنی بیش از پنج برابر فاصله زمین تا خورشید است.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

ستاره شناسان روم و یونان در زمان‌های گذشته این سیاره را به یاد پادشاه خدایان رومی «ژوپیتر» (Jupiter) نامیدند.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

تا به امروز ناسا ۶ ماهواره پژوهشی بی‌سرنشین را به سوی این سیاره بزرگ شگفت‌انگیز فرستاده است.


مدار و گردش

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

سیاره هرمز یازده برابر زمین است!

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

مدار چرخش هرمز به گرد خورشید نیز مانند زمین بیضی است و دایره نیست. یک چرخش هرمز به گِرد خورشید برابر با ۴۳۳۳ روز زمینی که برابر با ۱۱.۸۶ سال است.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

یک روز در سیاره هرمز برابر با ۹ ساعت و ۵۶ دقیقه می‌باشد. این زمان نشان می‌دهد که این سیاره بزرگ با سرعت بسیار زیادی به دور خودش در گردش است.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

سیاره هرمز با مدت زمان ۹ ساعت و ۵۶ دقیقه گردش به دور خودش، سریعترین سیاره در گردش به دور خودش است.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

دانشمندان نمی‌توانند سرعت گردش درون این غول گازی را به طور مستقیم اندازه‌گیری کنند. هرمز از خود پرتوهای رادیویی پراگنده می‌کند که از سوی تلسکوپ‌های زمینی نیز می‌توان آنها را ردیابی کرد. دانشمندان با بررسی این پرتوها سرعت گردش سیاره را محاسبه نمودند. توان این پرتوها با یک الگوی پایدار در هر ۹ ساعت و ۵۶ دقیقه دوباره رخ می‌دهد.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

سرعت بالای گردش هرمز سبب برآمدگی این سیاره در استوا و هموار شدن قطب‌های آن گردیده است. قطر سیاره از قطب شمال تا جنوب آن ۶۶.۸۵۶ کیلومتر و در استوا ۷۱.۴۹۲ کیلومتر است.

145,000