کاربر گرامی، برای خواندن این آموزش نیاز به نام‌نویسی و یا ورود به بخش دانش‌آموزان دارید.

© ۱۳۹۹ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

بهرام واپسین سیاره سنگی و چهارمین سیاره در منظومه خورشیدی است. یونانی‌ها این سیاره را «ارس» (Ares) و رومی‌ها آن را «مارس» (Mars) نام نهادند که هر دو نام خدای جنگ آن سرزمین‌ها هستند، زیرا که رنگ سرخ این سیاره آنها را به یاد جنگ و خونریزی می‌انداخته است. عرب‌ها واژه رومی «مارس» را «مریخ» ترجمه کرده‌اند.

© ۱۳۹۹ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

در ایران این سیاره از گذشته «بهرام» نام داشته است، همانگونه که در شاهنامه فردوسی می‌خوانیم «به نام خداوند کیوان و بهرام و هور، که هست آفریننده پیل و مور»، «خداوند بهرام و کیوان و ماه، خداوند نیک و بد و فر و جاه»، و بسیاری موارد دیگر.

© ۱۳۹۹ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

بهرام.
بهرام.

© ۱۳۹۹ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

سیاره بهرام یکی از همسایگان زمین است و گاه به ما خیلی نزدیک می‌شود و به ۵۶ میلیون کیلومتری ما می‌رسد، گاه نیز در آن سوی خورشید در ۳۹۷ میلیون کیلومتری زمین جای می‌گیرد.

© ۱۳۹۹ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

از چند سده پیش تاکنون نام بهرام همواره با بیگانگان و جانوران هوشمند فرازمینی گره خورده است. در داستان‌ها، فیلم‌ها، و کارتون‌ها، تنها جایی که جاندارانی از آن گاه به زمین یورش برده‌اند، گاه مردم زمین را ربوده‌اند، گاه دست دوستی به سوی زمینیان دراز کرده‌اند، همیشه این سیاره سرخ بوده است. ولی امروزه به کمک دانش و تکنولوژی پیشرفته‌تر ما دو چیز را می‌دانیم، یکی اینکه بهرام تنها جایی نیست که بتوان جانداران فرازمینی یافت و دیگر آنکه دستکم اکنون هیچ جانداری بر روی این سیاره زندگی نمی‌کند. با پی بردن به این دو مورد و همزمان نابودی بیش از پیش طبیعت بر روی زمین و ناامیدی از آینده این سیاره آبی، خواب‌های دیگری برای بهرام دیده شد: از زمین به بهرام کوچ کنیم!

© ۱۳۹۹ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

بسیاری از سرمایه‌داران تا به امروز میلیاردها دلار بر روی این ایده سرمایه‌گذاری کرده‌اند. نقشه شهرها، خانه‌ها، هتل‌ها، و شاتل‌هایی که برای رفت‌و‌آمد به این گوی سنگی سرخ‌رنگ نیاز است همگی آماده است و پیشبینی می‌شود با پیشرفت تکنولوژی‌هایی که برای ساخت اتمسفر بر روی بهرام نیاز است تا کمتر ۵۰ سال آینده بتوان نخستین شهرها و جانداران فرازمینی را بر روی بهرام دید.

مدار

© ۱۳۹۹ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

این سیاره در یک مدار بیضی شکل با شتاب ۲۴.۱ کیلومتر بر ثانیه به گرد خورشید می‌چرخد. در سویی از این مدار، بهرام ۲۴۹ میلیون کیلومتر از خورشید دور است و در سوی دیگر آن ۲۰۷ میلیون کیلومتر فاصله می‌گیرد.

© ۱۳۹۹ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

میانگین نزدیکی سیاره بهرام به خورشید ۲۲۸ میلیون کیلومتر است.

© ۱۳۹۹ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

یک چرخش سیاره بهرام به گرد خویش به اندازه ۲۴ ساعت و ۳۰ دقیقه زمان می‌برد و از این رو همانند زمین است. همچنین، هر چرخش بهرام به گرد خورشید ۶۸۷ روز زمینی زمان می‌برد.

© ۱۳۹۹ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

محور گردش سیاره بهرام نسبت به خط عمود حدود ۲۴ درجه است. جالب است بدانید محور زمین نیز ۲۳.۵ درجه با صفحه منظومه خورشیدی اختلاف دارد.

© ۱۳۹۹ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

قطر سیاره بهرام حدود ۶۷۹۴ کیلومتر تعیین شده و تقریبا نیم زمین است.

© ۱۳۹۹ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

دما در این سیاره بسیار متفاوت است. کمترین دمای بهرام به ۱۰۰- سانتیگراد و بالاترین آن تنها به ۲۷ سانتیگراد می‌رسد.

145,000