کاربر گرامی، برای خواندن این آموزش نیاز به نام‌نویسی و یا ورود به بخش دانش‌آموزان دارید.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

خورشید یکی از ۲۰۰ میلیارد ستاره کهکشان راه شیری و تنها ستاره در منظومه خورشیدی (منظومه شمسی) می‌باشد. همه سیاره‌ها در منظومه خورشیدی پیرامون خورشید در چرخش هستند.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

این ستاره یک گوی بزرگ آتشین است که از «پلاسما» بسیار داغی ساخته شده و در هسته آن یک میدان مغناطیسی بسیار بزرگ هست.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

خورشید ستاره‌ای از رده ستارگان متوسط کهکشان راه شیری است، که حدود ۶/۴ میلیارد سال از زندگی خود را سپری کرده است.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

گرما، روشنایی و نیرویی که از خورشید می‌آید از واکنش‌های هسته‌ای است که هر ثانیه درون آن رخ می‌دهند.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

این ستاره با قطر یک میلیون و ۲۹۳ هزار کیلومتر، ۲۳۳ هزار برابر جرم زمین و چگالی ۰.۶۳ گرم بر سانتیمتر مکعب، بزرگترین و پرجرم ترین جسم منظومه خورشیدی است که بر اثر گرانش خود، سیاره‌ها، سیاره‌های کوتوله، ماه‌ها، سیارک‌ها، دنباله‌دارها و دیگر اجرام ریز و درشت در منظومه خورشید را پیرامون خود نگاه داشته است.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

این ستاره با فاصله میانگین ۱۵۰ میلیون کیلومتر از زمین، نزدیکترین ستاره به ما است و به همین دلیل بر خلاف دیگر ستارگان آسمان شب می‌توانیم اتمسفر آن را ببینیم.


ساختار خورشید

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

خورشید از سه بخش درونی و سه بخش بیرونی ساخته شده است.

بخش درونی:

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

• هسته (Core)
• بخش پرتوزا یا تابشی (Radiative zone)
• بخش همرفتی (Convection zone)

بخش بیرونی:

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

• شیدسپهر یا فوتوسفر (Photosphere)
• فام‌سپهر یا کرومُسفر (Chromosphere)
• تاج (Corona)

بخش درونی خورشید :

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

هسته خورشید با دمای ۱۵ میلیون سانتیگراد و فشار ۳۳۳ میلیارد اتمسفر، شرایطی را پدید می‌آورد که در آن چهار هسته اتم هیدروژن در فرآیندی به نام «همجوشی هسته‌ای» در هم ذوب شده و یک هسته اتم هلیم را پدید می‌‌آورند، از این رو ذرات بسیار بزرگی آزاد می‌شود و بخش کوچکی از این نیروی زندگی‌ بخش پس از ۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه پرواز، به زمین می‌رسد؛ همان چیزی که ما به آن آفتاب می‌گوییم.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

دومین بخش از لایه درونی خورشید بخش «تابشی» نام دارد. این بخش دمایی کم‌وبیش به اندازه ۲ تا ۷ میلیون سانتیگراد دارد! مواد درون این لایه بسیار فشرده هستند به گونه‌ای که هر فوتون (Photon) آزاد شده از هسته خورشید، پس از رفتن به بخش تابشی احتمال دارد پس از ۲ میلیون سال به لایه دیگر خورشید راه پیدا کند!

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

فوتون یک ذره بسیار ریز از پرتوی الکترومغناطیسی است که میلیاردها از آن در کنار هم می‌توانند روشنایی را پدید آوردند، همین نوشته نیز به کمک فوتون‌ها به چشم‌های شما می‌رسد.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

اندازه نیرویی که در این بخش از خورشید در یک ثانیه پدید می‌آید می‌تواند الکتریسیته ۱۰۰۰۰۰۰ سال زمین را فراهم کند!

145,000