کاربر گرامی، برای خواندن این آموزش نیاز به نام‌نویسی و یا ورود به بخش دانش‌آموزان دارید.

برای تماشای آسمان به چیزی بیشتر از چشمانتان و شاید یک نقشه آسمان نیاز نخواهید داشت.

ولی برای دیدن دقیق برخی از اجرام مانند : قرص و سطح سیاره‌ها(Planet)، سحابی‌ها (Nebula)، کهکشان‌ها (Galaxy) و خوشه‌های ستاره‌ای (Cluster)، به ابزارهایی مانند تلسکوپ نیاز دارید.

تلسکوپ‌ها می‌توانند روشنایی بیشتری از اجرام آسمانی را نسبت به چشمان ما گردآوری کنند و همچنین توانایی بزرگنمایی نیز دارند.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

افزون بر تلسکوپ دوربین دوچشمی نیز یک ابزار اپتیکی پرکاربرد برای شروع رصد آسمان شب (میدان دید باز) در این زمینه است، ولی دوربین‌های دوچشمی دارای بزرگنمایی کمی هستند و نمی‌توان جزئیات سیارات را به کمک آنها دید.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

البته دوربین‌های دوچشمی نسبت به چشم، توان گردآوری بیشتر و همچنین میدان دید گسترده‌ای نیز دارند و از این رو می‌توانند به ما کمک کنند تا شمار بیشتری از ستارگان و سحابی‌هایی را ببینیم که با چشم توان دیدن آنها را نداریم.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

تلسکوپ‌ها مانند دوربین‌های دوچشمی نیستند و توانایی بزرگنمایی بیشتری دارند و به کمک آنها می‌توانیم حتی سطح سیاره‌های مختلف و دیگر اجرام اعماق آسمان شب را ببینیم را هم ببینیم.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

در این بخش با چگونگی یافتن چند صورت‌های فلکی و ستارگان نام‌آشنای آسمان آشنا خواهیم شد.

145,000