خبری خوش برای آموزشگاه‌ها!

شما می‌توانید برنامه آموزشی ستاره‌آموز را به دانش‌آموزان خود پیشنهاد دهید و افزون بر کمک به گسترش دانش ستاره‌شناسی درآمد خوبی نیز به دست بیاورید.

روش کار ساده است:

  1. نخست می‌بایست درخواست نمایندگی کرده و در صورت پذیرفته شدن کد نمایندگی دریافت کنید.

  2. سپس کد نمایندگی خود را به دانش‌آموزان و دوستداران این رشته خواهید داد.

  3. با نام‌نویسی هر یک از آنها، شما ۲۵% از هزینه پرداختی دانش‌آموز را دریافت خواهید کرد.